Werkterreinen

  • We onderhouden de oude knotwilgen op de Liniedijk bij Spaarndam en planten op de opengevallen plekken wilgen bij.
  • In het recreatiegebied Spaarnwoude worden enkele rietlandjes gemaaid.
  • Op Huis te Manpad onderhouden we de greppels, paden en voorhof.
  • In het bos van landgoed Waterland worden te overheersende planten bestreden, graslandjes beheerd en poelen geschoond.
  • In natuurgebied Zwaansbroek houden we het terrein open  om andere planten een kans te geven.
  • Op Fort Penningsveer doen wij diverse groenwerkzaamheden en bouwen er takkenrillen.

Werken in de mooiste natuurgebieden rondom Haarlem.