Waarom

De landgoedbossen en rietlanden hadden vroeger een andere bestemming: er was bijvoorbeeld veel hout- en rietwinning. Tegenwoordig is er minder vraag meer naar hout en riet, waardoor deze terreinen door gebrek aan beheer aan hun lot worden overgelaten. Hierdoor verliezen deze terreinen vaak hun eigen karakter en verdwijnen planten- en diersoorten die juist in deze terreinen voorkomen. Daarom is regelmatig onderhoud nodig om het karakter van de terreinen in stand te houden.

Werken in de mooiste natuurgebieden rondom Haarlem.