Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Ecologisch Beheer

Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe we daarmee omgaan. Zo leggen wij u uit waar uw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Stichting Ecologisch Beheer

De Stichting Ecologisch Beheer (SEB) is een vrijwilligersorganisatie, die zich bezig houdt met het behoud en het ontwikkelen van natuur en landschap. Dat doen we in diverse natuurgebieden in Kennemerland en in opdracht van diverse beheerders.Stichting Ecologisch Beheer is statutair gevestigd te Haarlem en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41225112.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De persoonsgegevens die wij verwerken hangt af van het doel. We verzamelen niet meer data dan voor het doel noodzakelijk is. We verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer en telefoonnummer bij noodgevallen
– E-mailadres
– Adresgegevens (alleen van beheerders/contactpersonen)
– Bankrekeningnummer

Doel

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Informeren van onze vrijwilligers over onze werkdagen
– Afhandelen van betaling of factuur

Opslagperiode

De Stichting Ecologisch Beheer bewaart de persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Indien uw betrokkenheid is beëindigd, dan bewaren we alleen nog uw naam en email adres op een lijst met “vertrokken vrijwilligers”, zodat we u altijd nog kunnen uitnodigen voor een jubileumviering.

Delen persoonsgegevens met derden

Stichting Ecologisch Beheer zal de persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen tot inzage, correctie, verwijdering. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, is het alleen mogelijk om uw verzoek persoonlijk te doen bij de coördinator van uw groep.

Foto’s

Tijdens de activiteiten van de SEB kunnen foto’s gemaakt worden. Deze kunnen gebruikt worden op onze site of in de folder. De vrijwilligers zijn hiermee bekend maar kunnen aangeven als zij dat bezwaar tegen hebben.

Beveiliging

Stichting Ecologisch Beheer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (Voor Pc’s, laptops en tablets worden wachtwoorden gebruikt, alleen het bestuur heeft toegang tot de gegevens).

Klachten

Klachten Indien u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft, neem dan contact op met ons via informatie@seb-haarlem.nl. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Werken in de mooiste natuurgebieden rondom Haarlem.