Wat doet de SEB?

 

Sinds 1986 zetten vrijwilligers van de Stichting Ecologisch Beheer (SEB) zich in voor natuur en landschap in de omgeving van Haarlem. We doen afwisselend werk in diverse gebieden. Wij maaien riet- en hooilandjes, knotten wilgen, schonen poelen en greppels en verwijderen te overheersende planten. Ook snoeien wij in diverse natuurgebieden. Hierdoor zijn de natuurwaarden in deze gebieden verhoogd en zijn landschapselementen in ere hersteld. Vaak zijn onze plekken normaal niet toegankelijk voor het publiek en bieden hierdoor een unieke sfeer.

Werken in de mooiste natuurgebieden rondom Haarlem.